EMOOMUNGARET

GOVERNMENT MIGHT BORROW MORE

Kimong’u kotesak tetutikab serikali eng kenyitab mungaret nebo 2018 agoi 2019 eng kebebertab 15%

Kimong’u kotesak tetutikab serikali eng kenyitab mungaret nebo 2018 agoi 2019 eng kebebertab 15%. Eng chigilisiet nekoyai kampunitab mungaret nebo Sanlam koimuch kotesak besenuekab emoni eng rabisiek chesirei shilingiek billion 272 agoi silingisiek billion 319.

Kabit nitok eng kasarta nekoibarasta kibagengeit neteleldochin kayumetab aisurusiek kole eng kasartab arawek 3 kongetee arawetab 9 eng kenyit nekosirtoi komakimuch kium aisurusiek chesirei shilingisiek bilioni 60

Show More

Related Articles