Mayian FmMayian Fm News

Egira ilopisaani lorpolisi aig’oru oltung’ani yioloti enaa Dennis Kiptoo,esuju nkirorot enyenak temtandao

Etii ilopisaani lorpolosi elilita oltung’ani obo yioloti enaa Dennis Kiptoo, esuju inkirorot enyenak natipika enkoitoi e mtandao aa twitter naalimu irpolisi aajo ketii  enkirikino atua.

Eibalunyie naa irpolisi aajo kegira aibungakino wenkopis e NCIC peeibung’i neyayeiki eroruata e sheria lelo  pookin ooiro inkirorot naawor olosho.

Inkiroorot nena naatipika ilo lee enkoitoi e twitter, eikilikuan orais peeng’oroo oloti lo rais William Ruto tenkesha natii dukuya enaa enatangaoroyie apa si ninye .

 

Show More

Related Articles