EMOOLOGOIYWEK

TUJU SPEAKS OUT!

Kakomwa sirindet neo eng chamaitab Jubilee Raphael Tuju kole mamiten kebeberwek chebo emoni chekikotaban President Uhuru Kenyatta eng kasuldaetab tetutikab bandabtai

Kakomwa sirindet neo eng chamaitab Jubilee Raphael Tuju kole mamiten kebeberwek chebo emoni chekikotaban President Uhuru Kenyatta eng kasuldaetab tetutikab bandabtai.

Kanerekchi Tuju alak eng kandoik chebunu kwen nebo emoni chekokomongei eng konekit eng ng’alalutik chelenen kikwo let komostab  MT. Kenya eng tetutikab bandaptai akokamasatok kokiikochi kosibet chamainotok eng chongindo. Koikimit Tuju kole isibi President ng’atutik eng kayaptaetab boisionik eng oret nemami kolotunet.

Kates kokimit ine kole isuldaen Serikalitab Jubilee tetutik tukul kou eng kayamisutikwai komait kelewenis eng 2022.

Kangong ine kole kikonam baruetab koistoetabgei eng boroindonyin ko rubeiwotab nebo ngecheret David Murathe ole kaikimit ine kole telelot chamaitab jubilee ako terchinoshek cheimuch kokokebaorianchi kokoborunet kole miten katyaknatet eng kwenutab membaekab chamainotok.

Show More

Related Articles