EMOOLOGOIYWEK

PRESIDENT UHURU’S NEW YEAR MESSAGE

Taugei somanet nelel eng kipsomaninik chetau somanenywan kongeten elementary ak grade 1 akoi 3 keyote sukul tarik somok nootok kokosomok kasi wikini

Taugei somanet nelel eng kipsomaninik chetau somanenywan kongeten elementary ak grade 1 akoi 3 keyote sukul tarik somok nootok kokosomok kasi wikini.

Komwa President Uhuru Kenyatta kole kokosulda tetutik tukul chebo lumdaetab somananoton lel naat ko Dynamic based curriculum keyote sukul ole koikoito somenyin koitchi Ministry ak kebeberwek cheterter koger kole kaisulda somananoton eng oret nemami kaimutik. Akot kou noto ko koip kasartanyin President Uhuru komakchi biikab emoni kenyit nelel nebo boiboiyet.

Show More

Related Articles