EMOOLOGOIYWEK

DP RUTO GAINS HUGE SUPPORT

Kakong'ong MPs chisirei 20 kobun Central, Kisii ak cherongo nepo emoni kole ropei eun DP Ruto eng lawenishet nenyonei

Kakong’ong MPs chisirei 20 kobun Central, Kisii ak cherongo nepo emoni kole ropei eun DP Ruto eng lawenishet nenyonei

Kaituyogei kandoichotok ak DP Ruto eng igorta nekakibaoryanjin bitonwekab keny eng kimastab Malinya  ikolomani County nepo Kakamega

Kamwa kandoichotok kole ikajini tieet kondoji emoni Ruto kosupkei ak baishonikjik chetagunoton chekikosuldeji emoni.

MPs ichotok koboto  Bernard Shinali (Ikolomani), Kimani Ichungwa (Kikuyu), Jane Kihara (Naivasha), senator nepo Elgeyo Marakwet kipchumba murkomen, eng alak chechang.

Kongalai DP Ruto kokon cherset koityi kandoikab polatet kokusyikong baishonik chetareti eng tesetaptai nepo uchumi ak koistoegei ngalalutik cheireu terchinoshekab bororyandit akokimit chamyondit ak kalyet eng emet.

Show More

Related Articles