EMOOMUNGARET

MAKE MAIZE FARMING PROFITABLE

Kakomwa MP nebo Aldai Constituency nekora komitei Committee netinyegei ak boisionikab kabotisiet Cornelly Serem kole nyalu ketes rabisiek chekialchinee kabotik bandek

Kakomwa membayatab kot neking’ate ngatutik nebo Aldai Constituency nekora komitei Committee netinyegei ak boisionikab kabotisiet Cornelly Serem kole nyalu ketes rabisiek chekitabanjin tetutik chekialchinee kabotik bandek eng tokchinetab konyorunee kelchinoik eng kabotikab bandek eng emet.

Kongalaljin ketesioni eng karonetab rani komwa Serem kole takomitei magetab koitchii kamanut kabotik boisiet nematiegei minutikab bandek ichek kosupgei ak walutik eng itonwekab emet chekitesetai kebaorianjin kenyit eng kenyit age tugul

Show More

Related Articles