EMOOMUNGARET

NAKUMATT REOPENS BRACH

Kakowegchigei kampunit nenomu dukosiek cheechen chebo Nakumatt mungaret eng oretab Uhuru Highway

Kakowegchigei kampunit nenomu dukosiek cheechen chebo Nakumatt mungaret eng oretab Uhuru Highway ole kabit nitok eng kasarta nekikonyor kasarta neuui dukosiechotok eng boisionikchiik chebo yaetab mungaret.

Kongalali yekongoyan kawegunetab dukosiechotok komwa Administrator neteleldochin kawegunetab dukosiekab Nakumatt  Peter Kahi ko notok kaborunetab kowegei boisionikab mungaret eng kampuninotok eng kenyisiek chengering chebwonei.

Kosupgei ak Kahi kotinyei kamangunet nebo kobit tesetaptai kogeny eng mungaretab kampuninotok kou eng kenyidirk chengerinh chekikosirto

Show More

Related Articles