Mediamax Network Limited

TRANS ZOIA SHOOTING

Kakenam Ofisayat akenge nebo Police nekotiygei ak mwokseetab biik eng komastab Kolongolo eng Kwanza County nebo Trans Nzoia eng youtyet nekoibetee sobeet biik 5 ak kigoten alak chetesetai konyoru kagotonosiekab Risasinik eng sipitalisiek cheterter.

Kangat Inspector General nebo Police Joseph Boinet kotoigei chigilisiet nebo chokchinet ak neititaat asi kenai kit nekoipchi kobiit youtyonotok.

Kakimwog bichotok yekangobit ng’usetabkei eng kwenutab afisaechotok ak biikab boror kasarta nekatieme ribichotok bo kalyet konam biikab kapchi chekosurtos eng koskoling’utab amut.

Kakikoten biik alak 6 eng mwoksonotok cheboto Speaker nebo Trans Nzoia Joshua Werunga netesetai konyoru kanyoiset eng sipitalitab Mediheal Eldoret kosupkei ak kagotonosiek chekanyor ine eng metit.

Kabit nitok arawek ang’wan kong’ete ngemwog ak kigoten biik alak 4 eng igortab ne ki ketindetab MP nebo Likuyani Dr. Enock Kibunguchy