Mayian FmMayian Fm News

Egiraa enkerai nabo ang’amaaa embaare tesipitali kitok e Nakuru,esuju etangoroki tembaaye te Narok

Egira enkerai nabo angamaa mbaare te sipitali e Referral e Nakuru, esuju natangoroki ninye runy te mbae etii shoo te murua e Ntiyani te Mau kaunti e Narok.

Elimu naa Stephen Kishoyian egira airorie Mayian Fm ,ajo metorno biotisho enia kerai nainoto ilo bae le mbae,negira naa aomon serkali pee etuma eilepunye seriani teina murua,ejo naa pee eingoruni lelo ootangoro ina kerai neibungi nepoi aitabaya kortini aayaiyie nkaina e sheira.

Eidipa naa serkali ailepunye seriani teina murua e Ntiyani,negira naa lelo orere aomonu ejo pee etum curfew achomo kwee teina murua.

Det naa ake aibalie olkomishonai le Narok George Natembeya ajo
kepoi aitai curfew teina murua.

Show More

Related Articles