EMOOMUNGARET

GOVERNOR AGAINST BROKERS

Kakokon kateunet Governor nebo Bungoma Wyclife Wangamati nebo keipchii kakwautik chekimen chemungarainikab kwen

Kakokon kateunet Governor nebo Bungoma Wyclife Wangamati nebo keipchii kakwautik chekimen chemungarainikab kwen chealchin kabotik kesutikwak eng oliet nemanyolchingei ak boisionik chebo kabotisiet eng kebeberatak.

Karirtae Wangamati chemungarainik chealchin kabotik kesutik eng oliet nemitei ngony eng mwaet kole kikoyai notok kochutgei tetutik chebo bandaptai eng komastak.

Show More

Related Articles