EMOOMUNGARET

TOURIST ARRIVALS INCREASES BY 7.8%

Kotesak eng kebebertab 7.8% kaitetab kiprutoinik chekobwa emoni eng kasartab arawek 9 agoi 777,791 ngekerchin ak 723,174 chekosirta emoni eng kenyitab mungaret nekosirtoi

Kotesak eng kebebertab 7.8% kaitetab kiprutoinik chekobwa emoni eng kasartab arawek 9 agoi 777,791 ngekerchin ak 723,174 chekosirta emoni eng kenyitab mungaret nekosirtoi.

Kotinygei ak afisaiyat neo eng kibagengeit netelelchin rutoiywek nebo Kenya Tourism Board Betty Radier ko kotesak eng kebebertab 46% kaitenywa eng chekoboisiei kiwanjetab ndegeisiek nebo Moi International Airport eng komastab Mombasa. Koilos alage eng kiprutoinichotok itondab emoni ak tokset nekonyor eng kebebertak.

Show More

Related Articles