EMOOLOGOIYWEK

5 KPC OFFICIALS RELEASED ON 2M BOND EACH

Kakotyakta kapkirwook Managers 5 chebo kompunitab Mwanik nebo Kenya Pipeline yekankoesio lelutik 3 chetinyegei ak betetab rabisiek cheitei Siling Billion 1.9

Kakotyakta kapkirwook Managers 5 chebo kompunitab Mwanik nebo Kenya Pipeline yekankoesio lelutik 3 chetinyegei ak betetab rabisiek cheitei Siling Billion 1.9 eng tekseetab ketesiet nekiuunee ak konoretab mwanik eng Kisumu .

Kakityakta bichotok eng Bond nebo Siling Million 2 agetugul eng icheget chekaboto Managing Director Joe Sang, sirindetab Kompuninotok Gloria Khafafa, General Manager nebo supply chain management Vincent Cheruiyot ,Billy Aseka ne General Manager Infrastructure ak Nicholas Gitobu ne Procurement Manager.

Eng nguni ko kisomonu kiruogutik chebo Ofisayat neo nebo kibakengeitab NHIF Geoffrey Mwangi ak neki Ofisayat neo Simion Lemiso ak biik alak eng lelutik cheterter chebo nameetab asoiya eng kampuninotok bo NHIF nekiipchi kobeet kibakengeinotok rabisiek chesirei Billion 1.2

Show More

Related Articles