Mayian FmMayian Fm News

Etegelua serkali Hudson Andambi metaa olopisai kitok lerishata tenkampuni eilata e Kenya Pipeline

Etegelua serkali Hudson Andambi metaa olopisai kitok lerishata tenkampuni eilata e Kenya Pipeline.

Eibalunyie olopisai kitok le ministry naitasheiki imbaa eilata   oji Andrew Kamau nchere etegeluaki ilo opisai peeya erishata esuju naibale pee eitau kewan enye Joe Sang enaa olopisai le KPSC.

Ore eirorita tana aang e Nairobi lopisaai kitok lolturur le njurore DCI George Kinoti,netuuta naa lopisaani kituak le serkali oogirae autie eropare ejo kengira enkaina e sheria abaiki lelo opisaani pooki kituak le serkali otuutieki ilomon le ropare.

Eimaka naa Kinoti kulo omon eirorita te murua e Railways, tentumo olopisaani loolpolisi, nelimu naa ajo ketii lopisaani kitua le serkali oogira aasishore enkitoria naata egira aasukeny ilomon le ropare ootuutieki kake kepuo naa aitirishaki nkeenta enye anaa ilo turur le njurore le DCI tialo mbaa e ropare.

Etolimuo naa Kinoti ajo eidipa ainoto nkoriong te serkali kitok tialo enarata naishunyieki  ilomon le ropare tiatua serkali.

Show More

Related Articles