Mayian FmMayian Fm News

Eshomo dukuya serkali egira aun irkeek olus 500,00 toomurua naanyikita nkonyet onkariak olale le Maasai Mara

Eshomo dukuya serkali egira aun ilkeek olus 500,000 toomurua naapasha nanyikita nkonyek onkariak olale le Maasai Mara.

Eshomo naa teng’ole egirae aun lelo keek temurua e Kapune te Kilgoris neibalie naa CEC oitasheiki olmanyarra te kaunti e Narok Joab Ole Kiyapi nchere kenare
nejing’aki ntomonok kuliek biasharani peepal edungoto olkeek.

Ore naa eyia neijia neibalie sii ninye CO oitasheiki tourism Joseph Cheruyiot nchere kenare neibung’akino ilaisutuak eramtare nauni ilkeek tele osho le Kenya neisulaki nkauntini natudung’oki ikeek.

 

 

Show More

Related Articles