EMOOLOGOIYWEK

SUGAR SCANDAL REPORT

Moche committee netinyegei ak kandoinatet nebo powers and privilege eng kot nekingoten ngatutik nebo poror eng...

Moche committee netinyegei ak kandoinatet nebo powers and privilege eng kot nekingoten ngatutik nebo poror eng kibagengeit netinyegei ak yautik chebo nametab asoiya nebo EACC koboto kibagengeit nechigili lelutik nebo DCI kochigil alak eng membaekab kot nekingoten ngatutik chekikimwataen kele kitinygei ak nametab asoiya asikowirta report nekitinyegei ak chigilisietab aletab sugaruk eng emoni.

Moche committe inoton koitita report kibagengeisiechoton tuwan taiyab bunge eng kasarta arawek 3 chemiten tai.

Show More

Related Articles