Mayian FmMayian Fm News

Eikilikuanaki isiasani meitoki aasishore iltung’anak tedupoto enye maate tiatua olosho

Eikilikuanaki isiasani meitoki aasishore iltung’anak tedupoto enye maate tiatua olosho.

Orkilikuai naa ele oibalie ilarikok lenaboisho onkanisani e Katolic erikoo irbishopi ejo ore ilarrabali kumok oishakenoyioki tele osho naa tenkaraki isiasani oata imbaa enye maate.

Det naake eishakenoyioki ilarrbali lonkajijik tonkauntini enaa Marsabit ,Narok tenebo kaunti e Samburu ,neitikini ajo isiasani oisisakita iltung’anak olarrabal.

 

Show More

Related Articles