EMOOMUNGARET

BETTER POTATOES NEEDED

Takomitei magetab keng’ong kesuekab viazinik chechikilotin kotinyei kimnatetab barak eng magetab konyor kelchinoik chebo barak

Takomitei magetab keng’ong kesuekab viazinik chechikilotin kotinyei kimnatetab barak eng magetab konyor kelchinoik chebo barak. Kosupgei ak nebo ngecheret eng kibagengeit neteleldochin kabotisietab viazinik eng emet Prof John nderitu kotakomitei ngony kebebertab viazinik cheititootin.

Kaikikimit kibagengeinotok kole mitei magetab koitchii kamanut stakeholders eng sector notok tetutikab kabaraitatab sirosiek chebo viazinik eng katuiyetab emotinwek chebo Africa nebo Kongasis eng emotinwek cheboto Burundi, Rwanda, Sudan murot tai,Tanzania koboto emetab Uganda.

Show More

Related Articles

Check Also

Close