EMOOMUNGARET

MAIZE FARMERS INTEREST

Kakorob eun Minister netinyegei ak kayabtaetab boisionik eng serikalisiekab counties anan Devolution Eugene Wamalwa magetab MP nebo Soy Caleb Kositany nebo koliban serikali kabotik eng rabisiek chetesotin

Kakorob eun Minister netinyegei ak kayabtaetab boisionik eng serikalisiekab counties anan Devolution Eugene Wamalwa magetab MP nebo Soy Caleb Kositany nebo koliban serikali kabotik eng rabisiek chetesotin chebo interest eng kasarta nekaichutgei melekwogikab kesutik chealdochin serikali kobun chagosiekab NCPB.

Kong’aloli eng komastab Kiminini komwa Wamalwa kole tesetai taskforce nekikilewen kocheng walutietab kaimutik eng sector nebo  kabotisietab bandek ak miwek.

Kotinygei ak Governor nebo Trans Nzoia Patrick Khaemba kowendi kogoitoi walutikab report eng kandoindetab emet cheboto magetab ketes olietab kesutikab bandek chebo kenyinitok.

Show More

Related Articles

Check Also

Close