Mayian FmMayian Fm News

Etaraki metuata ilewa 4 oinepuaki etupuroitie inkishu 11 temurua e Koromboi te Kitengela

Etaaraki metuata  ilapurok oongwan loonkishu, ootupuroitie inkishu enkoloiaai ,  neinepakini enapita tolori le KCG 268N, te murua e Athi River  te kaunti e Kajiado.

Easa naa ena einepakitia iltungaana ootagorote lelo purisho inkishu enye 11 natupuroitie  te murua  e Korompoi natii Kitengela te Kajiado East Constituency

Elimu ilomon ajo etijingakitia lelo aapurok enkang entomononi naa enkoliai saa  isiet enkewarie nepuroo nena kishu naabaya 11,neinyototo ina tasat aipotisho tempolos enkewarie.

Ore enaa enaibalunyie iltunganak leina murua, musana egira lelo apurok aitnayamalisho tempuroore oonkishu ontare teina luboto e kaunti.

Eibalie naa orkiyioi lenye lelo tunganak ejo etaa osomit tempurore oonkishu ontare teina murua e Kajiado East, embae nanarikino neitashe olosho angoroo ate.

Eibalie kulo oomon OCPD lenkang  Oosinya  Kinyua Mugambi ejo etaa osomit lelo purisho teina lubooe Kajiado East, hoo nemanarikino newaita iltunganak sheria toonkaik enye maate aapejoo lelopurisho.

 

Show More

Related Articles