EMOOLOGOIYWEK

5 IN COURT OVER EXAMS CHEATING

Tetaae kiitita kapkirwok nebo Molo eng betutab raini bik 5 asikowol tebutik chekikimwaitaen ivchek akobo butetab ngatutikab tyemutikab boror chebo KCSE chetesetai.

Tetaae kiitita kapkirwok nebo Molo eng betutab raini bik 5 asikowol tebutik chekikimwaitaen ivchek akobo butetab ngatutikab tyemutikab boror chebo KCSE chetesetai.

Bichoton 5 koboto konetindet neo nebo sugulitab St Peters eng Chesirikwa Kuresoi Keneth Bett, konetindet Korir Hillary, konetindet nekotononchi tyemutik  Shadrack Tonui koboto Michael Korir ak lakwet agenge nekoyoe tyemutichoton Mercy Chepkurui yekinkotyem ichek koyochi tyemutik lakwa agenge nemiten lapatet eng emetab Japan

Show More

Related Articles