EMOOLOGOIYWEK

PARENTS IN CUSTODY FOR BEATING CHILD TO DEATH

Kerat eng ketesietab police nebo Khachonge eng kiwatetab Trans Nzoia ak Bungoma kwony agenge kosupkei ak kiit nemwaat kele kobar lakwenywa kotaretigei ak manong'otinyi Meshack Barasa

Kerat eng ketesietab police nebo Khachonge eng kiwatetab Trans Nzoia ak Bungoma kwony agenge kosupkei ak kiit nemwaat kele kobar lakwenywa kotaretigei ak manong’otinyi Meshack Barasa nekomwei akotakobetot akoi nguni.

Kamwochi sirikab logoiwek Hellen Nafula ne sengetab chebotok kole koibet sabet Abigael Barasa nekokanyor makisiek 227 eng tiemutikab class sisit eng sugulitab Ndalu Primary, kosupkei ak kagotonosiek chekonyor yekongobir ine sigikchik eng lelutietab atebet nekomwaitaen ichek kole koyai chomyet ak chi akenge.

Tetaat kiit kapkirwok Getrude Barasa eng kasarta netesetai cheng’setab kwanitab lakwanatak. Mitei bortab chebotok eng koot nekigonore muswek nebo Kiminini Cottage

Show More

Related Articles

Check Also

Close