Mayian FmMayian Fm News

Aramat: Eidimayu negilunore esiana oolbungei le kaunti e Narok bill erisio erikore te bunge

Keidimayu negilunore esiana orbungei le kaunti e Narok  Bill nareshitoi peitabari tedukuya bunge olosho tenkaraki erisio erikore

Ore naa erikoo orbungei lemurua e bunge e Narok East a Ken Aramat neibalie  naa ajo meim ina Bill enkolong e taata tenkaraki esiana sapuk orbungei obaya 233  oyieuni peimie tedukuya bunge olosho

Etoponayie naa Aramat ejo kegilunore ina bill tenkaraki keidimayu neilepunye gharama e maisha  tenetumi esiana sapuk ombungei ontomonok tele osho

Epuonu naa kulo omon ereshitoi irbungei peimaki ina bill enkolong e taata tedukuya bunge olosho

Show More

Related Articles