EMOOMUNGARET

COOPERATIVE Q3 BANK NET PROFIT RISES

Kakobarasta melekwek chekotesak ko kakiyach aisurut eng kebebertab 8% benkitab Co-operative Bank eng kasartab arawek 9 chebo kenyitab mungaret nebo 2018

Kakobarasta melekwek chekotesak ko kakiyach aisurut eng kebebertab 8% benkitab Co-operative Bank eng kasartab arawek 9 chebo kenyitab mungaret nebo 2018.

Nitok ko kosupgei ak nekoium benkinotok melekwek chebo barak anan ‘interest income’kobun tetutikab rabisiek eng serikali ak besenwek eng oliet nemitei ng’ony.

Akot eng kasarta nekonyor uindo eng  kasaratak ko kotesak melekwekab benkinitok agoi silingisiek billion Sh10.31 ngekerchin ak silingisiek billion Sh9.54 eng kasartak eng kenyit nekosirtoi eng logoiyot kobun benkinotok.

Show More

Related Articles

Check Also

Close