EMOOMUNGARET

KENYA TO HOST “SUSTAINABLE BLUE ECONOMY” CONFERENCE

Tetaat konyor kakimitet uchumi nebo emoni eng tuiyet netai nebo emotinwekab ngwony

Tetaat konyor kakimitet uchumi nebo emoni eng tuiyet netai nebo emotinwekab ngwony neking’olole agobo ortinwek cheitorchingei kekanapta boisionik eng sectors cheterchin nenaat ko sustainable Blue Economy nekiyoei eng kasartab wikisiek 2 chemitei tai.

Kabit nitok eng tuiyet ak sirikab logoiywek nekayai ngololindetab kotaab boror Kanze dena eng karonetab rani.

Kosupgei ak Dena ko wendi kondochin eng konegit President Uhuru Kenyatta lumdaetab tetutik chebo letaetab kimnatosiek keboisiei koristo eng kiit nekimongu komuktechii biikab emet konyor kimnatosiek eng nyumnyumindo.

Show More

Related Articles