EMOOLOGOIYWEK

ARCHBISHOP NJENGA’S BURIAL

Kakongat President Uhuru Kenyatta Ministry nebo somanet eng emoni kowekyi  kanisoshek eng chokyinet sukulisyek chekitononjin.

Kakongat President Uhuru Kenyatta Ministry nebo somanet eng emoni kowekyi  kanisoshek eng chokyinet sukulisyek chekitononjin eng emoni.

Kongolole eng kanisetab Holy Family Basilica eng yuton Nairobi eng igortab sautik ak konoretab bortab Archbishop nekibo kanisetab Catholic John Njenga kokochi kasartab wikit agenge ministry nebo somanet kobois eng kibagenge ak ministry nebo mbarenik kowekyi kanisoshek mbarenikwak ak sugulishek chekitononjin.

Kamwa President kole kiibor eng kasarta nekitakomiten eng ngwondunyi Archbishop Njenga kole imuchi kobois kanisoshek ak serikali eng kanaptaetab somanet ole kosubgei ak noton ko kaibor konunenyin bo gei eng wegunetab tegisto nekimiten eng tai eng sugulishek ak komwa kole kibendi kewegu tononjinikab kanisoshek chekiitigoni kipsomaninik eng sugulishek (Chaplain) asikeisto atebwogik cheyachen eng kwenutab kipsomaninik.

Show More

Related Articles