EMOOLOGOIYWEK

EACC OFFICERS RAIDS OBADO’S HOMES

Kaitita offisaekab kibagengeit neboryen yautikab nametab osoya eng emoni EACC mengatetab Governor nebo Migori Okoth Obado eng chigilisyet kotinygei ak nametab osoya

Kaitita offisaekab kibagengeit neboryen yautikab nametab osoya eng emoni EACC mengatetab Governor nebo Migori Okoth Obado eng chigilisyet kotinygei ak nametab osoya.

Kamwa ngalalindetab kibagengeinoton bo EACC Yassin Amaro kole kachenge offisaechoton kartasishekab komonut ak tuguk chetoreti eng chigilisyet eng offisisyekab Obado ak mengatosyekyik eng yuton Nairobi ak eng Migori chetinyegei ak nametab osoya.

Kimwoitoen Obado wegetab malikab boror shillingishek billion 2 eng kagoitoetab kandaras chemwoe EACC kole kikiyokto rabinichoton koba legutab benkit nebo agenge eng bikab familia nebo Obado eng benkishekab  emoni ak chebo emotinwekab sang.

Kamwa Director nebo logoiywek eng offisitab Governor Obado Nocholas Anyuor kole maingen akobo kartasishechoton chenge offisaekab EACC.

Show More

Related Articles