Mayian FmMayian Fm News

Tunai: Eiterua serkai e kaunti e Narok borata naingurakinye ilbarnot isiatin te Narok

Eiterua serkali e kaunti e Narok barata naingurakinye irbanot isiatin teina kaunti e Narok.

Orkilikuai naa ele oibalie orgavanai leina kaunti a Samuel Kuntai Ole Tunai  eirorita temurua enoosaen temurua e bunge e Kilgoris kaunti e Narok.

Etoponayie naa Ole Tunai ejo keirorie inkampunini naata esiana peinguraki irbanot irkasin a keibala nchere eisapuk esiana orbanot lemeeta isiatin te kaunti e Narok.

Show More

Related Articles