EMOOMUNGARET

MUSIKOYO SUPPORTS FARMER REGISTRATION

Kakorob eut afisaiyat neo eng Ministry nebo kabotisiet eng County nebo Trans Nzoia Robert Musikoyo tetutiet nekitoi serikali nebo siretab kabotik

Kakorob eut afisaiyat neo eng Ministry nebo kabotisiet eng County nebo Trans Nzoia Robert Musikoyo tetutiet nekitoi serikali nebo siretab kabotik eng nebo kegirinda chemung’arainikab kwen chekikong’em sekta inotok.

Kong’aloli eng tuiyetab stakeholders chebo kabotisiet komwa Musikoyo kole wendi kotareti serikali tetutionotok eng tetetaab boisionik anan planning.

Eng kasaratak komwa ine kole tesetai serikalitab County tetutietab kachuchuchetab olyetab katoltoleiwek eng nebo kochor olyetab kabotisiet ak koganabta melekwogik.

Show More

Related Articles