EMOOMUNGARET

VISA REQUIREMENTS SCRAPPED!

Tetaat konyor kakimitet tetutikab rutoiywek eng kiprutoinik chelandoi kotokchingei emetab Africa Murot tai

Tetaat konyor kakimitet tetutikab rutoiywek eng kiprutoinik chelandoi kotokchingei emetab Africa Murot tai kosupgei ak nekoisto emetab SA arorutik chekimen yetilei bikab emoni kadisiekab rutoiywek chebo Visa cheibei kasarta nenwach chebo emonitok.

Koitchii kasyinet emotinwechotok koisto magutichotok kosupgei ak ng’alalet nekoyai minister netinyegei ak ribsetab kalyet eng emet Dr Fred Matiang’i koboto netinyegei ak tilianditab emotinwekab Sang eng  emonotok  Malusi Gigaba eng betutab Jumatatu nekotestai eng nganasetab Pretoria.

Show More

Related Articles