EMOOLOGOIYWEK

NLC PLANS FORENSIC AUDIT OVER 3.9M FRAUD

Tetei commission netononchini imbarenik eng’ emoni kosuldae chigilisyet nenaat ko Forensic Audit eng’ kasartab wikisyek 2 kotinygei ak chepkondok Million 3.9

Tetei commission netononchini imbarenik eng’ emoni National Land Commissioner kosuldae chigilisyet nenaat ko Forensic Audit eng’ kasartab wikisyek 2 kotinygei ak chepkondok Million 3.9 chekinyolu keboisye kegarane meng’ikab Kimwarer chekikiibe mbareniwak asi kotestai baletab koikab komonut chebo Fluoride. Magat koit let tetutiikab kageranetab meng’ichotok asi kobit keistoegei terchinosiek chechang chekikebaorianchi eng komosata.

Show More

Related Articles