Mayian FmMayian Fm News

Eibungaki ilewa 2 te Dandora, Nairobi oitekini ajo keegira amirr enkurma nainyiale

Eibunga ilopisaani lorpolisi irbiasharani 2 temurua e Dandora tonkaulele enaang e Nairobi.

Eibalieki naa ajo eibungaki naa  lelo biasharani egira amir enkurma nainyale neishunye erishata namirieki ,egira ajo kipik inkulie aardasni peemir.

Show More

Related Articles