EMOOLOGOIYWEK

SONKO ORDERS CLOSURE OF NIGHT CLUBS

Kakongat Governor nebo Nairobi Mike Mbuvi Sonko kekeer koriik tugul chekiboiboitegei eng mengotosiek cheterter eng Nairobi chetinyei poleet neo akoi koiwongei tyemutikab Poror chebo  KCPE ak KCSE

Kakongat Governor nebo Nairobi Mike Mbuvi Sonko kekeer koriik tugul chekiboiboitegei eng mengotosiek cheterter eng Nairobi chetinyei poleet neo akoi koiwongei tyemutikab Poror chebo  KCPE ak KCSE.

Eng logoiyoot nekakiiyokchi ketesiosiekab kabarastaosiek, ko kangat Governor Sonko kibakengeitab National Environment Management Authority (NEMA) ribiikab kalyet ak Ofisaek cheikoitoi Leshenisiekab Maiywek, the Nairobi County Liquor Control Board kokeer koriik tugul chetinyei Poleet neo ak chemaisubi ngatutik.

Kamwa Sonko kole imuktechini kokwoutyenotok Kipsomaninik cheyoei tyemutikab poror konyoor Itondo nekararaan nebo kochopchigei tyemutik eng oret nekararaan.

Show More

Related Articles