EMOOLOGOIYWEK

KNEC CIRCULAR

Kakokoon ngatutik ak arorutik chelelach kibakengeit netononchini tyemutikab poror eng emoni, Kenya National Examinationas Council eng Ofisaek tugul chetun kotononchini tyemutikab poror

Kakokoon ngatutik ak arorutik chelelach kibakengeit netononchini tyemutikab poror eng emoni, Kenya National Examinationas Council eng Ofisaek tugul chetun kotononchini tyemutikab poror chebo KCPE ak KCSE eng ketesiosiek tugul chekiyoeen tyemutik.

Kamwa eng logoiyot nekakiiyokchi Ofisaek tugul chetun kotelelchini tyemutik Ofisayat neo eng kasar eng KNEC Mercy Karogo, kole magat eng bichotok tugul telelchini tyemutik Kochigil komie kartasisiekab tyemutik ak konyiit komie kotomo keyaat anan kewech asi keistoengei chorset.

Kakimwochi icheget kora komatkomanda eng Depot anan ko chogosiek chekikonoree tyemutik ichegei kobatee nyolu komitei ak ribiikab kalyet.

Show More

Related Articles

Check Also

Close