EMOOLOGOIYWEK

FORMER KPLC STAFFS IN COURT!

Kakitita kapkirwaak nekisirindet eng kibagengeitab Kenya Power Beatrice Meso ak afisaek alaak 2 kowaal kit neingeen kotinygei ak betetab files chepo kamanut chetinyei baornatet nekimwaitaeen kokitinygei ak nametab asoiya afisaek 14 chepo KPLC

Kakitita kapkirwaak nekisirindet eng kibagengeitab Kenya Power Beatrice Meso ak afisaek alaak 2 kowaal kit neingeen kotinygei ak betetab files chepo kamanut chetinyei baornatet nekimwaitaeen kokitinygei ak nametab asoiya afisaek 14 chepo KPLC.

Kabit nitok kosupkei ak nekoisipto kapkirwak eng betutab amut kasetab kesit netinyei neki afisayaat nepo Kenya Power Ben Chumo koboto afisaek alak ole kobun kibagengeinotok ole kirwakjin eng lelutyeet nekimwaitaeen  nkokibaisheen eng oret neya rabiniik eng aleetab transformer ak koboishe afisinywaan eng oret nemakararan .

Kokaikoito sameet koityi kapkirwook ogilyot nepo serikali Alexander Muteti, nepo kisipto kasetab kirwogonotok akoi betutab komutkasi amun kobetyo faelishechotok.

Show More

Related Articles