Mayian FmMayian Fm News

Eterepa CAS Ole Ntutu iltunganak oishoitie intioli enye te serkali temurua e Transmara

Eterepa oloti lorministai teministri eseriani eatua olosho a Patrick Ole Ntutu iltunganak leTransmara tenkaraki natonyoraitie aashuk intioli tenkaraki imbaa eseriani

Ore eirorita te Transmara neibalie Ole Ntutu nchere etaasaki oparationi natoruoki iltunganak intioli megirai ainguraa siasa.Ore naa teina rishata neterepa esiana orpayiani Ole Ntutu tenkaraki enkampi orpolisi natipikaki emurua Esoit tenkaraki imbaa eseriani

Show More

Related Articles