EMOOLOGOIYWEK

ONE BURNT TO DEATH

Koibet sobenyin muren agenge nebo kenyisiekab kwen eng Mashimoni Neregia Enkare Narok kongasis yegan kobel maat konyinet eng kemboutab raini

Koibet sobenyin muren agenge nebo kenyisiekab kwen eng Mashimoni Neregia Enkare Narok kongasis yegan kobel maat konyinet en kemboutab raini.

Kosipkei ak OCPD nebo Narok murot katam ak Narok kongasis Joseph Kisombe ko kibwotin kele kochope omitwogik chichoton eng konyinet nekikitegen kibatinik kit nekayai konam maat kooton ak kolal eng chokchinet ole mait kesor ki agetugul en kooton.

Akot kou noton ko tesetai ofisaekab police ak chigilisiet asikenai kit nekotoi maaton koibeten chichoton sobenyin.

Kokiip bortanyin kwo kot nekikonoren muswek nebo Narok Referral.

Show More

Related Articles