EMOOLOGOIYWEK

WARIO AND KIPCHOGE REPORTS AT DCI’S OFFICES

Tesetai eng nguni ofisaek chebo sekeisiek kotepseen neki Minister nebo ureriosiek Hassan Wario ak neki nebo ngecheret eng committee nebo Olympic Kipchoge Keino

Tesetai eng nguni ofisaek chebo sekeisiek kotepseen neki Minister nebo ureriosiek Hassan Wario ak neki nebo ngecheret eng committee nebo Olympic Kipchoge Keino kotinygei ak boisietab rabinik shillingishek million 55 chekikakitobonji timitab emoni eng urerioshekab Olympic chebo Rio eng Brazil kenyitab 2016 eng oret nemaititaat.

Kakinam icheget koboto ofisaek alak 2 Haron Chebet Komen akPatrick Kimithi  Nkabu chekokaikotogei ak tetat  kiitita ichek kapkirwok eng betutab mutai  asi kowol kirwogutik chetinyegei ak Asoya ak boisyetab offisisyekwak eng oret nemakararan, kose kirwokutikwai kirwogindetab kapkirwok neboryen osoya Douglas Ogoti.

Show More

Related Articles