EMOOLOGOIYWEK

MARSABIT KILLINGS

kakobeet sabanwek biik 2 akonyor kakotenosheek  chepo risasinik afisaekap kalyet 3 kosupkei ak kabokjinet nekabiit nemwaat kele wektaetab mugetut  eng kimastab Jaldesa County nepo  Marsabit

kakobeet sabanwek biik 2 akonyor kakotenosheek  chepo risasinik afisaekap kalyet 3 kosupkei ak kabokjinet nekabiit nemwaat kele wektaetab mugetut  eng kimastab Jaldesa County nepo  Marsabit.kageker sugulishek 15  chepo primary kosipgei ak kabokjinoshechotok.

Agot kou notok ko kakeiyokto ribiikab kalyet chetesotiin koba komasatok ole kabiit kabookchinonotok betusiek 4 kityok kongete kebaar biik alak 4 eng komastab Shurr ak Kubi Qallo eng kwenutab pororiosiek chemengindos

Show More

Related Articles