Mayian FmMayian Fm News

Chelugui: Eishiaa nejurruni ropiyiani Sh. 1.4B naitayioki apa tenkaraki mradi enkare te Kajiado

Eibalie olministai lenkare aa Simon Chelugui nchere keishia nejurri ropiyiani 1.4B nainguaa ereteto olosho le Belgium te kaunti e Kajiado.

Etejo Chelugui elelek eitu easishoreki nena ropiyiani tenkoitoi nmeishiaa naa keishiaa naa nejurri katukul.

Epuku enaa aa inkolongi kuti anaa peeyie eibalie olgavanai leina kaunti e Kajiado Joseph Ole  Lenku nchere keishiaa neibalie Chelugui eneimieki apa nena ropiyiani naitayioki peetumokini aatudu enkare te kaunti e Kajiado.

Show More

Related Articles