EMOOLOGOIYWEK

UHURU ON ELECTRICITY BILLS

Kakongat President Uhuru Kenyatta Minister nepo kimnatoshek Charles Keter koib kakwautik chebo koker kole kaichuchuchok alyetab baishetab stimeet eng emet eng kasartab arawet 1 nemitei tai

Kakongat President Uhuru Kenyatta Minister nepo kimnatoshek Charles Keter koib kakwautik chebo koker kole kaichuchuchok alyetab baishetab stimeet eng emet eng kasartab arawet 1 nemitei tai olekosipgei ak President kenyatta kokokwa barak alyetab stimeet eng emet kit nekikoeek mileet eng bikab poror.

Kangalali eng tuyet nakayai ak kibagengeishekab chemungarainik  cheterter, koloos President Kenyatta baishonikwak chekikosuldaeen kiit nekikokanapta uchumi nepo emoni.

Eng kasaratak kokakoesho ibunetab injirenik kobun ematinwekab sang kosupkei ak nekamwa kole kokowekta let sekta nepo mungaretab injirenik eng emet

Show More

Related Articles