EMOOLOGOIYWEK

GOVERNMENT TO PROVIDE ENOUGH SECURITY FOR THE CANDIDATES

Kibendi keboisyen offisaekab police elfushek 700 kogon ripsetab kalyet eng tyemutikab boror chetetaat kotoigei eng kasartab wikishek 3 chemiten tai

Kibendi keboisyen offisaekab police elfushek 700 kogon ripsetab kalyet eng tyemutikab boror chebdi kotougei eng kasartab wikishek 3 chemiten tai.

Kamwa minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Dr. Fred Matiangi kole kitese kaitetab ribikab kalyet eng kimoswekab Narok, Nakuru ak Mandera che kikibaoryonji ngemetab kalyet missing.

Kongolole eng kasarta nekayai tuiyet kotinygei ak chobchinetabgei nebo tyemutik komwa Matiangi kole chobotin offisaekab police kosuldaen boisyonikwak ole kates komwa inee kole mamiten betushekab kamunget eng offisaekab police agoi kowongei tyemutichoton.

Kaiyomis Matiangi sigik kole mamiten tyemutik chekitononsie kosubgei ak ngemetab kalyet ak bendi kosuldo tyemutik tugul eng oret neititaat.

Eng kimostanyin ko kamwa Minister nebo Somanet Amina Mohammed kole kokobaoryonji inendet akobo kakwoutik chekokeib eng kasuldaetab tyemutichoton ak mamiten kaiyweishet agetugul.

Angot kounoton ko kates komwa inee kole miten alak eng sugulishek chekechigili ak miten barak ripsetab tyemutik kosubgei ak logoiywek chekokomongei kotinygei ak chorsetab tyemutik.

Show More

Related Articles