EMOOLOGOIYWEK

IRUNGU AND MARIBE PLEAD NOT KILLED TO MONICAH’S MURDER

Kakoyesho sirindetab logoiywek Jackie Maribe ak chamanenyin Joseph Irungu eng kainet age ko Jowie kirwogutik chekikimwaitaen ichek akobo baretab Monicah Juma

Kakoyesho sirindetab logoiywek Jackie Maribe ak chamanenyin Joseph Irungu eng kainet age ko Jowie kirwogutik chekikimwaitaen ichek akobo baretab Monicah Juma.

Kakirwokyi ichek twan eng taitab kirwogindetab kapkirwok Jessie Lessit kele kitinygei ichek ak baretab Monicah eng mengatenyin nemiten eng Kilimani eng yuton Nairobi eng tarigit 19 arawet nekosirtoi kirwogutik chekayesho ichek twan.

Kangat kirwogindetab kapkirwok Jessie konget ichek eng korkoret agoi kesomon kirwogonoton eng betutab kosomok kasi tarigit 17 eng arawani eng taitab kirwogindet neteer newendi kogonu tarigit nekibendi kegose akobo somenywan nebo kityakta eng bail.

Kamoche ogilyotab Maribe Katwa Kigen kegas sometab kityakta eng bail eng chokyinet eng mwaet kole kokeger Maribe eng kasartab wikishek 2 kit nekoyesho kapkirwok ole wendi kongetu Maribe eng korkoretab kwonyik nebo Lang’ata ak Jowie eng Industrial area.

Show More

Related Articles