EMOOLOGOIYWEK

RIO OLYMPIC SCANDAL

Kakiitita kapkirwok nebo kiboitinik sirindet nekitononchini ureriosiek Richard Ekai

Kakiitita kapkirwok nebo kiboitinik sirindet nekitononchini ureriosiek Richard Ekai, ofisaiyat neo nekitononchini ureriosiekab Rio Stephen Soi ak sirindet neo eng kibagengeit nebo Olympic Franncis Kinyiki asi kowol tebutik kotinygei ak wasetab rabinik chekitetat keboisie eng Rio. Bichoto 3 koboto alak 7 chemwaat kele kiboisie eng oret nemanyalu rabinik cheitei siling milion 55  chekimagat koboisie timitab Kenya eng labatetab Olympic eng emetab Brazil.

 

Show More

Related Articles