EMOOLOGOIYWEK

FOUR KILLED IN MARSABIT

Kakobeet sobeet biik 4 eng kebeberta nenaat ko Shurr eng County nebo Marsabit eng nekibwotyin kele kabokchinet nebo weektaetab mugetut

Kakobeet sobeet biik 4 eng kebeberta nenaat ko Shurr eng County nebo Marsabit eng nekibwotyin kele kabokchinet nebo weektaetab mugetut.

Kamwa County Commissioner nebo Marsabit Gilbert kitiyo, kole momitei chi nekakenam akoi nguni kosupgei ak kabookchinonotok kobatee tesetai Police ak chigilisiet.

Ak eng kasaratok, ko kamwa kibakengeitab National Police Serve kole mobo iman logoiwek chekokotestai koleetagei kole kokoiwegei chelesosiek cheterter cheboto nebo Munguki eng komoswek alak chebo emoni kou Townitab Nairobi ak Kiambu.

Kamwa ngololindetab Police Charlse Owino kole mobo iman logoiwechotok kobatee tesetai Police ak boisionikchi kokeer kole kakiriib biikab emet ak maliikwak

Show More

Related Articles

Check Also

Close