EMOOLOGOIYWEK

J MARIBE FIT FOR TRIAL

Kakoborgei kele mitei komie kabwatutik ak chametabgei nebo  kabarastaindetab ketesiet agenge nebo TV, Jacque maribe

Kakoborgei kele mitei komie kabwatutik ak chametabgei nebo  kabarastaindetab ketesiet agenge nebo TV, Jacque maribe, nekimwaitae agobo yautik chebo rumisiet, kokangat kirwogindetab kapkirwok nebo barak Jessie Lessit keyochi ine chigilisiet eng sipitalit nebo Mathari kotomo ketoi keyotyi kirwoget. Kaiyan ogilyonyi, Katwa Kigen kole mitei komie Maribe ak komuchi kowol tebutik kotinygei ak baretab Monica Kimani. Tetat kotoigei kirwogetab Maribe eng betutab jumatatu wikit nenyonei

Show More

Related Articles