EMOOLOGOIYWEK

INTERNATIONAL GIRL CHILD 2018

Kangong kipangeitab katuiyetabgei nebo ematinweek eng ngony UN kole kebebertab 6/100  chepo lakok che tibiik eng ngony  komanyoru somanet eng sukulisiekab primary kosipgei ak bitonweekap biik eng bororyosiek

Kangong kipangeitab katuiyetabgei nebo ematinweek eng ngony UN kole kebebertab 6/100  chepo lakok che tibiik eng ngony  komanyoru somanet eng sukulisiekab primary kosipgei ak bitonweekap biik eng bororyosiek.

Kongalali eng taonitab Nairobi kasarta nekakibaibaichin  betutab  lakok che tibiik eng ngony komugul komwa county MP nebo Nairobi Esther Passaris kole chang uinwek chebunei lakok che tibiik.

Kates komwa Director eng sukulitab Bridge International Academies Kagure Wamuyu kole magat kiitchi kamanut lakok che tibiik eng bororyosiek asikopit kosuldae tetutikwak chebo somanet

Show More

Related Articles