EMOOLOGOIYWEK

FORTENAN KILLER BUS!

Kimongu kongalalchi sirikab logoiywek eng kibagenge eng betutab raini ministry nebo loiset ak nebo ripsetab kalyet eng emet orit kotinygei ak nyasutietab oret nekobit

Kimongu kongalalchi sirikab logoiywek eng kibagenge eng betutab raini ministry nebo loiset ak nebo ripsetab kalyet eng emet orit kotinygei ak nyasutietab oret nekobit eng komostab Kericho ak kobete sobet bik chesirei 50. Kimongu kongalale ministries choto eng koindo agobo kakwautik chemagat keib angot ko kibut ngatutik magoriot nebo basinoto. Mwaat kele komakotinyei basinoto chomchinetab komut kiprutoinik eng saisiekab kemboi, ak komwaat kora kele koimuti kiprutoinik chechang kosir chemagat.

Show More

Related Articles