EMOOLOGOIYWEK

J MARIBE AND IRUNGU REMANDED!

Kakiit kapkirwok nebo Milimani Joseph Irungu ak kabarastaindet Jackie Maribe ole tetaat kirwokyi ichek

Kakiitit kapkirwok nebo Milimani eng inguni Joseph Irungu eng kainet age Jowie ak kabarastaindet Jackie Maribe ole tetaat kirwokyi ichek eng lelutik chekimwoitoen kokitinygei ak baretab Monicah Kimani nekikibeten sobenyin eng or nemakinai eng mengatenyin nemiten eng Kilimani eng tarigit 19 eng arawaniton.

Kabit niton kasarta nenwach kongeten kongat Dpp Noordin Hajj keyotyi kirwoget ichek twan ole kamwa Noordin kole kokonyor baornatet neyame keyotyi kirwogutik ichek twan kosubgei ak barishonoton ole kangat kiitita ichek kapkirwok neo eng chokyinet asikotoigei kirwogutik.

Kikinam Jackie Maribe eng tarigit 30 arawet nekosirtoi ak kogerat eng ketesyetab police nebo Gigiri eng yuton Nairobi ak chamanenyin Irungu nekikinam betushek 5 kotomo kenam Maribe ko komiten eng ketesyetab Police nebo Muthaiga.

Show More

Related Articles