EMOOLOGOIYWEK

ESTHER PASARIS ON GRAFT

Kakomach county MP nebo Nairobi Esther Pasaris keyai chigilisiet ak keipchi kakwautiab kerkongiet kosubgei ak ngatutikab emoni County Mps chemwaat kele kiwas rabinik chebo lekut nekikitoi eng ofisisiekwak asi kotorete eng tetutikab bandaptai.

Kakomach county MP nebo Nairobi Esther Pasaris keyai chigilisiet ak keipchi kakwautiab kerkongiet kosubgei ak ngatutikab emoni County Mps chemwaat kele kiwas rabinik chebo lekut nekikitoi eng ofisisiekwak asi kotorete eng tetutikab bandaptai. Kongalali eng taonitab Eldoret, komwa Passaris kole bo kamanut mising komitei kwonyik chechang eng boroinwekab kandoinatet.

Show More

Related Articles