EMOOURERIOSIEK

2018 SUMMER YOUTH OLYMPIC GAMES

Komanda eng kemboutab Jumatatu timitab Kenya nebo rwoik 10 kotokchingei kabeletabgei nebo 2018 Summer Youth Olympic Games eng Buenos Aires

Komanda eng kemboutab Jumatatu timitab Kenya nebo rwoik 10 kotokchingei kabeletabgei nebo 2018 Summer Youth Olympic Games eng Buenos Aires

Eng timitab Kenya komiten rwoik 5 che werik ak 5 che tibiik cheboto Fancy Cherono, kabelindet nebo mindiletab gold eng 2,000m steeplechase ak Dennis Mutuku Matheka, Edinah Jebitok , Nickson Pariken koboto Francis Leshoo ak Angela cherwoe 800m ak kakitesyi Jackson Kavesa ak Mercy Chepkorir eng lapatetab 3,000. Mite urerenikab javelin Martha Nthanza Musai ne kabelindetab gold eng Africa Youth Games ak Ita Nao.


Kibaorinachi kowekukei kabeletabge nebo Cross-country eng Olympics kokaibata kenyisiek 94
Kikimuch keyai kabelisiet nebo Cross-country eng Summer Olympic eng Stockholm 1912, Antwerp 1920 ak let eng Paris France eng 1924

Show More

Related Articles